Home » Despre noi » Viziunea școlii

Viziunea școlii

Școala Profesională Specială „SAMUS” instituție de învățământ care provează educția inclusivă și integrată, va fi recunoscută ca un centru școlar profesional modern, în care actul educațional se bazează pe dragoste și empatie profundă față de copii, având convingerea că o educație de calitate bazată pe adaptarea curriculară și programe educaționale individualizate va facilita integrarea școlară, socială și societală a elevilor noștri.

Translate »