Home » Despre noi » Misiunea școlii

Misiunea școlii

Școala Profesională Specială „SAMUS” asigură tuturor elevilor săi un învățămînt de calitate, centrat pe elev, orientat spre competențe specifice, spre dezvoltarea abilităților socio-emoționale, profesionale și formarea deprinderilor de viață, care îi poate pregăti pentru integrarea activă, eficientă și cu succes în societate, promovând egalitatea de șanse, respectul, cooperarea și creativitatea.

Translate »