Home » Despre noi » Istoric

Istoric

Istoric
În anul 1951, când, în urma Decretului nr. 91 din 1950, Ministerul Prevederilor Sociale a cerut organizarea și conducerea învățământului profesional special pentru toate categoriile de deficienți, cu scopul de a forma și dezvolta priceperi și deprinderi la tinerii între 14 și 40 de ani, pentru a-i ajuta să se integreze în viața socială și profesională, s-a înființat Centrul profesional special pentru surdo-muți nr. 7, prin fuzionarea a trei școli speciale din Cluj-Napoca. Centrul nou înființat școlariza 201 elevi, dintre care 76 cu deficiență de auz.
Pe parcursul anilor școala a experimentat o creștere continuă în ceea ce privește numărul de elevi, specializările oferite, clădiri și bază materială, adresabilitate, în același timp cu o varietate de modificări ale denumirii școlii și a ofertei educaționale.
Inițial destinat exclusiv celor cu deficiență de auz, liceul a început treptat să se adreseze și elevilor cu deficiență mintală și celor cu dificultăți de învățare (începând cu anul școlar 1986-1987). Elevii erau instruiți pentru următoarele meserii: tâmplar, croitor, zugrav, instalator, patiser, tinichigeriu, horticultor etc.
În perioada 1990-1996 au fost construite clădiri noi cu ajutor financiar de la bugetul de stat, obținut datorită directorului de la acea vreme, care a insistat în mod constant și a susținut cauza educației elevilor cu dizabilități în fața factorilor de decizie și a instituțiilor abilitate din acele timpuri. După ani de muncă asiduă, în anul școlar 1996-1997 au fost inaugurate noile clădiri: clădirea școlii, sala de sport, și mai apoi cantina și internatul.
În 2006, unitatea de învățământ a devenit școală incluzivă prin introducerea unor clase de masă în specializarea estetica și igiena corpului omenesc. În anul 2008, pe lângă clasele liceale, o primă clasă gimnazială a fost inclusă în oferta educațională a școlii, extinzându-se astfel grupa de vârstă a elevilor instruiți. Numărul claselor gimnaziale a crescut de la una, în 2008, la 5 în 2022.
În 2014 s-a revenit exclusiv la forma de învățământ special, în urma mutării claselor de masă la altă unitate de învățământ. Din anul școlar 2017-2018 s-a demarat programul A Doua Șansă, unde au fost școlarizați elevi de diferite vârste care nu au avut posibilități de a-și realiza studiile gimnaziale.

Translate »